Praga
Wybierz okres:
 • 1918-1939
 • 1939-1945
 • 1945-1989
 • Po 1989
minimalizovat/maximalizovatdeselect

Wybierz temat

 • Ruch/mobilność
 • Język
 • Miejsca pamięci
 • Różnorodność

Litwacy

Litwacy

Litwacy

Warszawa w XIX wieku przeżywała swój najbardziej intensywny rozwój. Jak do każdego dużego ośrodka miejskiego ciągnęły tu tłumy przybyszów z prowincji, m.in. żydowskich imigrantów z Cesarstwa Rosyjskiego – tzw. Litwaków. Królestwo Polskie, choć będące pod zaborem rosyjskim, nakładało na Żydów znacznie mniejsze ograniczenia niż Cesarstwo Rosyjskie. Rozmaite represje stosowane przez władze carskie, np. tzw. „prawa majowe” z 1882 roku zakazujące Żydom osiedlania się w miastach i na ich przedmieściach, handlowania w niedziele i święta chrześcijańskie, ograniczające dostęp do szkół, w połączeniu ze wzrostem nastrojów antyżydowskich spowodowały, że część rosyjskich Żydów uciekała na ziemie polskie. Szacuje się, że w okresie między 1881 a 1914 rokiem Rosję opuściły 2 miliony jej żydowskich mieszkańców.

Wielu uciekinierów przybyło do Warszawy z Białorusi, wówczas nazywanej Litwą, dlatego – by podkreślić odrębność przybyszów – nazwano ich Litwakami.

Litwacy rzeczywiście różnili się od polskich Żydów obyczajowością, w tym tradycją religijną i dialektem jidysz[1], a nierzadko również poziomem wykształcenia. Po przyjeździe do Warszawy często zakładali własne domy modlitwy. Między innymi dlatego ortodoksi i chasydzi krytykowali ich sposób życia, praktyki religijne i tradycje. Jednak Litwacy mieli bardzo pozytywny wpływ na rozwój Królestwa Polskiego i Warszawy. Niemal od razu uruchamiali swoje dawne kontakty z przedsiębiorcami z Cesarstwa Rosyjskiego, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego. Osiedlali się na Muranowie – w okolicach placu Muranowskiego i ulicy Nalewki. Ulica ta stanowiła wówczas wyraźną granicę między światem polskich Żydów na Grzybowie, a nowoczesnym centrum handlu stworzonym przez Litwaków. Wbrew antysemickiej nagonce, Litwacy nie byli rusyfikatorami i szybko asymilowali się z polską kulturą.[2] Stali się też bohaterami licznych powieści, opowiadań i wierszy zarówno pisanych w jidysz, jak i po hebrajsku czy polsku.[3]

Autorką tekstu jest dr Zuzanna Kołodziejska.

Tekst Litwacy jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz imię nazwisko autora/ki tekstu oraz Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”. Utwór powstał w ramach konkursu Forum polsko-czeskie 2014: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014, realizowanego za pośrednictwem MSZ RP w 2014. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o konkursie Forum polsko-czeskie 2014: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014.

[1] Posługiwali się litewską odmianą jidysz, która różniła się leksykalnie i fonetycznie od tzw. jidysz polskiego. Obecnie odmiana litewska uznawana jest za standardową.
[2] Zob. Marian Fuks, Żydzi w Warszawie: życie codzienne, wydarzenia, ludzie, Poznań 1992, s. 257–258. Zob. też artykuły o Nalewkach na portalu varshe.org.pl.
[3] Zob. na przykład Szolem Asz, Warszawa, przeł. Wacław Rogowicz, Warszawa 1931; czy Efraim Kaganowski, Opowiadania warszawskie, tłum. J. Appenszlak, Warszawa 1958.

Powiązane
      Tematy

 • Ruch/mobilność
 • 1918-1939
 • Język
// there must be first row empty (first line is not executed at least Chrome 39) Mapa_Clear(window.markers); window.markers = []; window.mplaces = {}; window.polyline = null; window.countmarks = false; var markerindex = 0; marker = new google.maps.Marker({ position: new google.maps.LatLng(52.24639, 21.001494), map: mkc_map, title: 'Litwacy', animation: google.maps.Animation.DROP, icon: '/img/ico-point.png' }); google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {Mapa_SetPlace('litwacy');}); google.maps.event.addListener(marker, 'mouseover', function() { mkc_infowindow.setContent(this.title); mkc_infowindow.open(this.getMap(), this); }); markers[markerindex] = marker; mplaces['litwacy'] = markerindex++; // rescale Mapa_fitBounds(markers);