Praha

Archiv

17. března 1936: Generální stávka proti antisemitismu

17. března 1936: Generální stávka proti antisemitismu show

1918-1939

N/A Period

1939-1945

N/A Period

1945-1989

N/A Period

Bialy Budynek

Bílá budova v ulici Twardé – centrum židovského života ve Varšavě? Bílá budova (Biały Budynek) je nenápadný dům s omítkou v ulici Twardé 6. show

Cadykowie

Cadik Na nástupišti najednou bylo hlučno, živě, dusno a byl slyšet hlasitý řev. Černý dav, který oblehl vlak, se podobal otravným, bzučícím mouchám. show

Centrální výbor Všeobecného dělnického židovského svazu Bund

Varšavský výbor strany Bund v letech 1945–1949 show

Centrální výbor Všeobecného dělnického židovského svazu Bund 2

Varšavský výbor strany Bund v letech 1945–1949 show

Cukunft

Cukunft v meziválečné Varšavě Cukunft bylo neformální, zezdola vzniklé hnutí sdružující mladé židovské socialisty, jež se podobalo Bundu – politické straně, se kterou sympatizovalo. show

Dulag 121

Dulag 121 Dulag 121 byl německý tranzitní nacistický tábor, ve kterém bylo shromažďováno civilní obyvatelstvo Varšavy a okolních obcí, jež bylo vysídleno z domů, a to během varšavského povstání a show

Dwudziestolecie międzywojenne

V meziválečném období se Varšava změnila z provinčního ruského města v moderní a zábavné hlavní město Polské republiky. Město bylo sice trochu špinavé a místy i nebezpečné, ale plné života. show

Emigrace do Argentiny

Emigrace do Argentiny Po zesílení protižidovských nálad a pogromech na Židy v Ruském carství a Polském království koncem 19. show

Hajnt

Haynt (הײַנט – „Today“; Yidishes tageblat 1906–08) was a Yiddish daily newspaper, published in Warsaw from 1906 until 1939. show

Hebrejská Varšava

Hebrejská Varšava Koncem roku 1903 přijel básník Ja’akow Fichman z Oděsy – tehdejšího důležitého střediska hebrejské literatury, do druhého literárního centra – Varšavy. show

Jazyk

1918-1939, 1939-1945, 1945-1989, Po 1989 Topics

Kibuc Grochów

Kibuc Grochów Grochów nelze srovnávat s žádným jiným kibucem, který měl připravovat lidi k vycestování do Izraele. Cítili jsme se výjimečně… Intenzivně jsme se věnovali zemědělským pracem. show

Kino Femina

Femina, Leszno 35 (dnes Solidarności 115) V roce 1935 se Dawid Bachrach, který bydlel v ulici Smolné 4, rozhodl, že postaví v ulici Leszno 35 moderní budovu určenou pro kino. show

Korunovace cikanského krále

Korunovace cikanského krále V červenci roku 1937 se konala na stadiónu varšavského fotbalového klubu Legia slavnostní korunovace cikánského krále. show

Literární Noviny

Literární noviny Na mapě předválečné Varšavy byla adresa Złota 8 velmi důležitým místem. show

Litváky

Litvaci Varšava v 19. století zažívala svůj nejintenzivnější rozvoj. Stejně jako do každého velkého města i k ní tíhly davy přistěhovalců z venkovských oblastí, mj. show

Migrace

1918-1939, 1939-1945, 1945-1989, Po 1989 Topics

Mlodzież w prasie żydowskie

Židovští gymnazisté o antisemitismu. Varšavský polsko-židovský tisk pro mládež v letech 1938–1939 show

Modlitebna v ulici Targowé

Modlitebna v ulici Targowé V přístavbě činžovního domu v ulici Targowé 50/52, kde se dnes nachází Muzeum varšavské městské časti Praga, se hned u východu do Bazaru Różyckého nachází modlitebna. show

Muranowské náměstí

Muranów Muranów je bývalá židovská čtvrt a v období druhé světové války území ghetta. V jedné z ulic, které patří k této části, se nacházejí dvě sochy. show

Muranów

Muranów Historie městské části Muranów je jako palimpsest. Ještě ve 30. letech 20. století to byla židovská čtvrť plná života. Za války se změnila v ghetto a posléze byla zničena nacisty. V 50. show

Místa paměti

1918-1939, 1939-1945, Po 1989 Topics

Narodziny Ursynowa

Druhá polovina 20. století je doba intenzivního rozšíření města. show

Narutowicz

Gabriel Narutowicz (Polish: [ˈɡabrjɛl naruˈtɔvit͡ʂ]; 1865–1922) was a Polish professor of hydroelectric engineering at Switzerland's Zurich Polytechnic, Polish Minister of Public Works (1920–21), show

Nojech Prylucki

Nojech Pryłucki – rada za přísloví Počátek 20. století byl pro židovskou kulturu v Polsku obdobím dynamického rozvoje. Kultura se rozvíjela v různých jazycích. show

Náš Přehled

V okruhu časopisu „Nasz Przegląd“ [„Náš přehled“ – pozn. překl.] 1. Polsko-židovský tisk ve Varšavě meziválečného období show

Ogród Saski - Saská zahrada

Ogród Saski — Saská zahrada Když byla 27. května 1727 Saská zahrada otevřena pro veřejnost, hned se stala oblíbeným procházkovým místem obyvatel Varšavy[1]. show

Parlament

Parlament 1919–1939 Polskou a varšavskou multikulturnost bylo možné pozorovat na příkladu budovy Poslanecké sněmovny v ulici Wiejské ve Varšavě. show

Po 1989

N/A Period

Pomník Hrdinů ghetta

Pomník Hrdinů ghetta Natan Rappaport, sochař pocházející z Varšavy, byl zachráněn před záhubou. Po vypuknutí války přežil díky tomu, že utekl do oblasti okupované Rudou armádou. show

Romové

Romové

Kaldelári a Lovari. Bergitka Roma a Polská Roma – čím se liší tyto jednotlivé romské skupiny?

Rumunští Romové

Rumunští Romové Piotr Wójcik patří k největším současným polským fotoreportérům. Od počátku 90. let 20. století fotografuje Romy, a to jak v Polsku, tak v zahraničí. show

Různorodost

1918-1939, 1939-1945, 1945-1989, Po 1989 Topics

Sport

Sport

Stacja Muranow

Stacja Muranów Obvykle lidé zakládají nadaci, protože to chtějí. Potřebují ji proto, aby mohli něco dělat. U nás na počátku byla činnost a teprve potom organizace. show

Stadion Desetiletí

Stadion desetiletí Stadion desetiletí vznikl v roce 1955 a byl zbourán v roce 2008. Na počátku své 63leté historie sloužil jako sportovní objekt, ale největší slávu mu přinesla až 90. léta. show

Sídliště

SÍDLIŠTĚ Místo Sídliště Ostrobramska je jako moře. show

Tlomackie 13

Tłomackie 13 K nejdůležitějším adresám na kulturní mapě židovské Varšavy patřilo Tłomackie 13. show

Umchlagplatz

The Umschlagplatz (German: collection point or reloading point) was the square in Warsaw under German occupation, where Jews were gathered for deportation from the Warsaw Ghetto to the Treblinka show

Varšava v Lidovém Polsku

Varšava v Lidovém Polsku Jak se změnila Varšava během desetiletí následujících po válce? Kdo byli lidé, kteří přijížděli do města? Co hledali? Odkud pocházeli? Jaké jazyky používali? Poslechněte si show

Varšava ve třicátých letech dvacátého století

Varšava ve třicátých letech dvacátého století show

Varšavská historie Romů

Varšavská historie Romů

Poslechněte si krátkou přednášku Andrzeje Grzymały-Kazłowského o varšavské historii Romů.

Velká Synagoga

Velká Synagoga Představitelé emancipující se varšavské židovské inteligence si všímali již od konce 50. let 19. století potřeby výstavby nové reformní synagogy. show

Vyhnání obyvatel Varšavy

Vyhnání obyvatel Varšavy V průběhu varšavského povstání a po jeho konci na podzim roku 1944 nacisté provedli nucené vysídlování obyvatel Varšavy a okolních obcí. show

Warszawa lat 60.

Poznejte Varšavu 60. let! Město, ve kterém jezdily „mořské víly“ (auta značky syrena, tedy doslova mořská víla – pozn. překl.) a „okurky“ (staré autobusy ve tvaru okurky – pozn. překl. show

Warszawa opozycjonistek

Práce a nekonečné fronty, diskuse, zadržení, oslavy a prohlídky, děti, které se musely vychovávat a manžel zaneprázdněný válkou se systémem. Tak žily v komunistickém Polsku varšavské disidentky. show

Wielokulturowa Praga

Dzień dobry! Šalom! Dobrý den! Tak se před sto lety vítali lidé v městské části Praga! Dnes kromě polského „Cześć!“ uslyšíte i vietnamské „Hi!“, čečenské „Salam!“ či anglické „Hello!“. show

Wojenna Ochota

Poslechněte si audioprůvodce „Městská část Ochota za války“ a zjistěte, jak vypadal každodenní život mezi 1. září 1939 a 17. lednem 1945. show

Zamenhoff

Ludwik Zamenhof Ludwik Zamenhof (1859–1917) je známý především jako tvůrce esperanta – umělého mezinárodního jazyka. show

Židovská Praha

Židovská Praga Ve varšavské městské části Praga, v ulici Szeroké probíhal intenzivní život židovské komunity. show

Židovské osídlení v Palestině

Židovské osídlení v Palestině V Polském judaistickém slovníku uvádí Natalia Aleksiun, autorka hesla „emigrace Židů z Polska“, že „v letech 1912–1925 se odstěhovalo z Polska více než 184 000 Židů show

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v ulici Okopowé Židovský hřbitov v ulici Okopowé byl založen v roce 1806 a je místem posledního odpočinku mnoha známých a zasloužilých osob varšavského kulturního a show
hide