Praga

Dla szkół

Jak wykorzystać nasz projekt w działaniach edukacyjnych?

Edukacja jest jednym z ważnych obszarów aktywności Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” i Międzykulturowego Centrum Praha. Rozwijamy swoją działalność w tym zakresie od 2009 roku, co roku poszerzając ofertę, sposoby i miejsca działania, jak również grupy odbiorców. Uważamy, że edukacja na rzecz różnorodności kulturowej jest jednym z podstawowych elementów budowania społeczeństwa otwartego na „inność”.

Zachęcamy Państwa, nauczycieli i nauczycielki, edukatorów i edukatorki do włączania tematyki różnorodnościowej do swojej pracy. Mogą Państwo to robić nie tylko prowadząc lekcje, ale także organizując wycieczki, podczas których poznają Państwo miasta przez pryzmat ich wielokulturowych historii. Mamy nadzieję, że nasza strona Państwa do tego zainspiruje.

Osoby, które planują wycieczki do Pragi lub Warszawy zachęcamy do odwiedzenia proponowanych przez nas miejsc i skorzystania z tras.

Jeśli mają Państwo pytania, jak wykorzystać nasze materiały w swojej pracy edukacyjnej, prosimy o kontakt: .

Warszawa - pracownia@etnograficzna.pl

Praha - infocentrum@mkc.cz